POSTUP REALIZACE

1. Kontaktujeme Vás

Nejpozději do 24 hod. od odeslání poptávky se Vám ozve naše obchodní oddělení s návrhem termínu osobní schůzky u Vás doma.

2. Návštěva u Vás

Ve smluvený den a čas Vás navštíví náš technický specialista a probere s Vámi spotřebu domácnosti, zjistí potřebné údaje o střeše, místu umístění střídače a baterií, zeptá se na případné Vaše individuální požadavky, zodpoví Vám veškeré otázky ohledně možností Vaší budoucí elektrárny, či vyřízení dotace. Pro tuto návštěvu si připravte ideálně alespoň poslední 3 vyúčtování el. energie od Vašeho dodavatele.

3. Férová nabídka

Na základě získaných informací při osobní návštěvě Vám do 1 týdne zpracujeme konkrétní nabídku na míru přímo Vašim potřebám. Zohledníme střešní krytinu, navrhneme optimální rozmístění panelů na střeše, bereme v úvahu i estetické hledisko Vašeho domova. Navrhneme nejvhodnější komponenty elektrárny. 

4. Podpis smlouvy

Po Vašem odsouhlasení férové nabídky, připravíme návrh smlouvy s přehledným rozpočtem a postupem prací. Po podpisu smlouvy se ihned pouštíme do realizace Vaší elektrárny.

5. Vypracování žádosti o dotaci a další dokumentace

Zažádáme Vašeho distributora o rezervaci výkonu Vaší budoucí elektrárny pro připojení do DS. Vypracujeme odborný energetický posudek a projektovou dokumentaci včetně vyhodnocení úspor. Připravíme a odešleme žádost o alokaci finančních prostředků z dotačního programu NZÚ.

6. Montáž elektrárny

Instalaci ve smluvený den a čas provede náš tým zkušených montážníků. Nainstalují na střechu konstrukční systém včetně fotovoltaických panelů, připraví veškeré kabelové trasy od panelů do technické místnosti . Osadí měnič včetně bateriového pole, rozvaděče DC i AC a eventuelně připraví Wallbox pokud je součástí instalace. Tato hrubá příprava zabere 1-2 dny dle náročnosti.

7. Kompletace elektrárny a revizní zpráva

Zpravidla do týdne přijede náš fotovoltaický specialista a provede kompletní dokončení instalace elektrárny včetně jejího nastavení. Prověří celou instalaci z hlediska technických norem a bezpečnosti a vystaví finální revizní zprávu včetně žádosti o první paralelní připojení elektrárny k distribuční soustavě.

8. Elektrárna vyrábí

Po zaslání žádosti o PPP (první paralelní připojení) Vás bude kontaktovat distributor s termínem návštěvy jejich technika, který přijede a vymění Vám elektroměr. Vystaví protokol o připojení elektrárny k distribuční soustavě a Vy od toho dne můžete oficiálně používat Vaši fotovoltaickou elektrárnu. 

9. Vyplacení dotace

Po připojení elektrárny do sítě zažádáme o vyplacení dotace na Váš bankovní účet. K proplacení dojde do cca 1 měsíce.