MOŽNOSTI DOTAČNÍCH TITULŮ

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO BYTOVÉ DOMY a SVJ

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt. Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu a jiné.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Maximální výše dotace NEOMEZENO
 • Maximální výše podpory bez bonusů 50%
 • Za 1 kWp instalovaného výkonu - 15 000
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému - 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému - 10 000 Kč
 • Výše podpory na jeden dobíjecí bod 25 000 Kč
 • Kombinační bonus FVE + dobíjecí bod 20 000 Kč
 • Strukturálně postižený kraj (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský) +10 %

 • Vyplacení dotace PŘEDEM

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY

Pokud chcete být energeticky soběstační a být nezávislí na cenách a dodávkách energie, je tu pro vás dotační program Nová zelená úsporám. Program se zabývá veškerými realizacemi od fotovoltaiky přes kombinace s tepelným čerpadlem až po fotovoltaický ohřev vody.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp
 • Dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l – 10 000 Kč
 • Základní podpora - 35 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla - 60 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu - 8 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému - 8 000 Kč
 • Výše podpory na jeden dobíjecí bod - 15 000 Kč
 • Lze podpořit maximálně 1 dobíjecí body na jeden rodinný dům
 • Kombinační bonus elektrárna + dobíjecí bod - 10 000 Kč
 • Strukturálně postižený kraj (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský) +10 %

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light 

Pro důchodce, invalidé 3. stupně a domácnosti, kteří nedokážete válčit se zdražováním energií tj. pobírají příspěvek na bydlení.

Kdo může žádat

 • Důchodci
 • Osoby s invaliditou 3. stupně
 • Osoby pobírající příspěvek na bydlení
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Kolik získáte

 • Zateplení, výměna oken a dveří, fotovoltaický ohřev vody
 • až 250 000 Kč z toho FVE pro ohřev TUV 70 000 Kč
 • Vyplacení dotace PŘEDEM
 • Na realizaci máte 1 rok

OPRAV DŮM PO BABIČCE

Dotace pro majitele starších domů, kteří zvažují komplexní rekonstrukci domu s cílem výrazně si snížit výdaje za bydlení. 

Lze žádat na 

 • Optimální zateplení
 • Kotle, kamna a Tepelná čerpadla
 • Fotovoltaické systémy
 • Příprava teplé vody, solární ohřev
 • Řízené větrání s rekuperací
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Zelená střecha
 • Dešťová a odpadní voda
 • Ekomobilita
 • Dotační bonusy na děti a strukturálně postižené kraje

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé a ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům určený k bydlení, ani jiný byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Maximální výše podpory až 1 875 000 Kč
 • Strukturálně postižený kraj (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský) +10 %

 • Vyplacení dotace PŘEDEM

BONUS OD ZELENABATERKA.CZ

Víme že bezpečí Vašeho domova je velice důležité, proto jsme se rozhodli, že ke každé nové instalaci fotovoltaického systému s bateriovým uložištěm Vám naše společnost ZDARMA věnuje automatický protipožární systém pro eliminaci možného vznícení lithiových baterií.