..s námi                                                                                                                                                            ušetříte!

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY

Pokud chcete být energeticky soběstační a být nezávislí na cenách a dodávkách energie, je tu pro vás dotační program Nová zelená úsporám. Program se zabývá veškerými realizacemi od fotovoltaiky přes kombinace s tepelným čerpadlem až po solární ohřev vody.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem - 40 000 Kč
 • Instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem - 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla - 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu - 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému - 10 000 Kč
 • Výše podpory na jeden dobíjecí bod - 30 000 Kč
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům
 • Kombinační bonus elektrárna + dobíjecí bod - 10 000 Kč
 • Projektová dokumentace - 5 000 Kč 
 • Strukturálně postižený kraj (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský) +10 %

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO BYTOVÉ DOMY

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu - 15 000
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému - 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému - 5 000 Kč
 • Dotace na projektovou přípravu - 15 000 Kč

 • Strukturálně postižený kraj (Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský) +10 %

BONUS OD ZELENEBATERKY

Víme že bezpečí Vašeho domova je velice důležité, proto jsme se rozhodli, že ke každé nové instalaci fotovoltaického systému s bateriovým uložištěm Vám naše společnost ZDARMA věnuje automatický protipožární systém pro eliminaci možného vznícení lithiových baterií v hodnotě až 20 000 Kč.