PROHLÁŠENÍ O GDPR
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnice GDPR

1. Vy jakožto návštěvník, který navštívil jakoukoliv stránku webu www.zelenabaterka.cz. Udělujete tímto souhlas společnosti GREENBATT INVEST s.r.o. , se sídlem Příčná 1892/4, 110 00 Praha, IČ: 17872987, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 377243 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") měla možnost zpracovávat tyto osobní údaje:

- jméno, příjmení, adresa
- název společnosti
- e-mail, telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, adresa, název společnosti, telefonní číslo, IP adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vzájemné komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

4. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: momentálně neshromažďuje.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Pokud s výše uvedeným nesouhlasíte, pak prosím opusťte tento web. Děkujeme za pochopení.